تبلیغات
استقـــلال ســــرورتونه لنگیـــا - دلنوشته ای برای کمان گیر استقلال : آرش با همه قهر می کند جز استقلال !
http://abieteh.com/upload/uploads/13214401051.jpg
کینه ندارد قهر می کند و بلافاصله مثل بچه ها آشتی می کند و پس از آن حتی یادش نمی آید که چرا و با کی قهر کرده بود!

آرش هرگز حتی در بدترین شرایط بی پولی هم با استقلال مشکل پیدا نکرده است او با همه قهر می کند الا استقلال و حالا هم اولین نفری که قرار دادش را با استقلال بست و بدون پول هم بست همین پسر فوق العاده کویر بود مردی که برای عقد قرار دادش تنها به سه دقیقه زمان نیاز داشت نه چک و چانه زد و نه خودش را برای استقلال لوس کرد او با همه انگار فرق دارد و جزو آنهایی است که استقلال را با پول عوض نمی کند و حتی برای این نوع عوض کردن ذهن خودش را هم مشغول نمی کند!


به قلم :
*محمد سررشته داری
آرش برهانی با دیگران متفاوت است ،نه اینکه دیگران بد باشند یا اینکه بد خلق باشند نه اما آرش یک جور دیگه است پسری با ادب و با شخصیت و بسیار خجالتی و به شدت خنده رو!

اخلاقش مثل بچه های 7 یا 8 ساله است!

زود رنج و زود فراموشکار!

کینه ندارد قهر می کند و بلافاصله مثل بچه ها آشتی می کند و پس از آن حتی یادش نمی آید که چرا و با کی قهر کرده بود!

یکی دو باری دیده اید که با داور یا بازیکن حریف قهر کرده و از وسط زمین خارج نشده و یا در کمتر از کسری از ثانیه مثل نینجاها دو سه نفر را باهم زده که با چشم غیر مسلح دیده نمی شده و باید صحنه را آهسته کنید تا ببینید که او چه کرده است بازی مقابل ترکتور که منجر به اخراج او شد همیتگونه بود(مثل فیلم ماسک که وقتی فیلم دزدی از طلا فروشی توسط پلیس بسیار آهسته شد دیدند که آن مرد سبز در حال بازی و زبان درازی به دوربین است!)و جالب ترش اینجاست که دو دقیقه بعد گردنش را کج می کند و با خنده ای بسیار زیبا و متانتی پر از خجالت می گوید:ببخشید خون به مغزم نرسید!

آرش نه لوس بازی بلد است و نه برای استقلال ادا در می آورد!

هیچکس به یاد ندارد که او از پول حرف زده باشد و یا اینکه از پیشنهاد هایش حرف بزند

آرش پیشنهاد از پرسپولیس و تراکتور و سپاهان داشت اما حرفی در این رابطه نزد نه امروز که اصلا نگفت چرا که او در سکوت استقلالی است و نه در هیاهو و با مصاحبه

بله آرش مرد عمل است همین!

تکیه کلامش را که به یاد دارید؟

((خوب هستین تو رو خدا؟))

وقتی می خندد چشمهایش هم می خندند و وقتی تعجب می کند از خنده روده بر می شوی!

دوباره نگاه می کنیم:

آرش هرگز حتی در بدترین شرایط بی پولی هم با استقلال مشکل پیدا نکرده است او با همه قهر می کند الا استقلال و حالا هم اولین نفری که قرار دادش را با استقلال بست و بدون پول هم بست همین پسر فوق العاده کویر بود مردی که برای عقد قرار دادش تنها به سه دقیقه زمان نیاز داشت نه چک و چانه زد و نه خودش را برای استقلال لوس کرد او با همه انگار فرق دارد و جزو آنهایی است که استقلال را با پول عوض نمی کند و حتی برای این نوع عوض کردن ذهن خودش را هم مشغول نمی کند!

بله آرش ،کمان گیر استقلال است دنیای او قشنگ است و زیبا و آبی!

نفر اول صف استقلالی شدن او بود و کمترین زمان را برد تا به اوج برسد!

تصاویر آرش اقای گل


http://abieteh.com/wp-content/uploads/2011/09/arash-borhani.jpg
http://fcsorkhabi.persiangig.com/ARASH%20BORHANI.jpg
http://abieteh.com/wp-content/uploads/2011/08/Photo_01591-0040118.jpg
http://www.photoaman.com/images/photos/590/2010112217485216.jpg
http://u.goal.com/55500/55530hp2.jpg
http://varzesheirani.com/gallery/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg
http://abieteh.com/upload/uploads/13166813471.jpg
http://abieteh.com/wp-content/uploads/2011/09/Arash-Borhani1.jpg

  • paper | دنیای اس ام اس | سامان