تبلیغات
استقـــلال ســــرورتونه لنگیـــا - پسر شفر آنالیزور استقلال می شود

پسر شفر آنالیزور استقلال می شود

استقلال
شفر پسر شفر آنالیزور استقلال می شود

وینفرد شفر قصد دارد از پسر خود به عنوان آنالیزور در استقلال استفاده کند

وینفرد شفر قصد دارد از پسر خود به عنوان آنالیزور در استقلال استفاده کند.
 
  به همین بهانه او در روزهای آتی به تهران خواهد آمد تا زیر نظر پدر کارش را در استقلال شروع کند.ادامه مطلب
[ یکشنبه 16 مهر 1396 ] [ ساعت 15 و 10 دقیقه و 04 ثانیه ] [ Mohammad . SS ]