تبلیغات
استقـــلال ســــرورتونه لنگیـــا - خشم مرد آرام؛ شفر نیامده تماشاکند!


مردی که بلد است فریاد بزند ، تیمش را به جلو بخواند و از آنها بخواهد که بازی را در زمین حریف دنبال کنند

استقلال در نخستین بازی با مربی جدیدش  به نتیجه ای بهتر از تساوی دست نیافت هرچند انتظار برد داشتن از مردی که تنها چند روز است روی نیمکت تیم نشسته ، خیلی معقول نیست.

استقلال آقای شفر ، در طول بازی نخستش با این مربی آلمانی ، نه رضایت خاطر او را جمع کرد و نه رضایت خاطر هواداران را و با این همه ، این بازی غیر از اینکه به قول سرمربی استقلال : این حسن را داشت که عیب ها را به نمایش بگذارد ، یک حسن دیگر هم داشت. اینکه تصویری از شفر را به ما نشان دهد که مدتها منتظر دیدنش بودیم.

شفر را در این صحنه در نهایت جدیت می بینید. آقای آرام در این لحظات بود که روی دوم خود را به نمایش گذاشت. مردی که بلد است فریاد بزند ، تیمش را به جلو بخواند و از آنها بخواهد که بازی را در زمین حریف دنبال کنند.مردی که راضی نیست و به حداقل ها دل نمی بندد. مردی که در کنفرانس مطبوعاتی هم دنبال بهانه گرفتن و توجیه کردن نبود.

معرفی می کنیم : وینفرد شفر. سرمربی استقلال. مردی که خود را مسئول می داند. مردی که فریاد می زند و تیم را رو به جلو هدایت  می کند. استقلال باید تیم جدیدش را روی شانه های او بسازد.


تاریخ : شنبه 22 مهر 1396 | ساعت 15 و 52 دقیقه و 33 ثانیه | نویسنده : محمد سجادی | نظرات

  • paper | دنیای اس ام اس | سامان