استقـــلال ســــرورتونه لنگیـــا http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com 2017-03-23T20:24:14+01:00 text/html 2017-03-22T13:23:37+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS خوشحالم از بین پرسپولیس و استقلال پیراهن آبی را بر تن کردم http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10830 <div align="center"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u><img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/01/02/JamNewsImage10303632.jpg" alt="کاوه رضایی خوشحالم از بین پرسپولیس و استقلال پیراهن آبی را بر تن کردم" width="415" height="276"><br><br>به خاطر بازی ایران و استرالیا و حماسه ملبورن بود که آتش فوتبال را در دل من برافروخته کرد و به سمت فوتبال کشیده شدم</u></i></b></font><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><b><i><br></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">کاوه رضایی جوان پخته‌ای به نظر می‌رسد. مرد اول خط حمله تیم استقلال در میدان به همان اندازه جسور و جدی است که در جمع مبادی آداب و نزد دوستانش بشاش و سرزنده.</font><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">کاوه حداقل از زمانی که روی بورس قرار گرفت و میان دو تیم بزرگ کشور استقلال را انتخاب کرد، در سکوت به کارش مشغول شد و علاقه‌ای برای حرف زدن در خصوص خودش یا عملکرد تیمش نشان نداد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">حرف های نوروزی و خودمانی با رضایی را در ادامه می‌خوانید:</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div></div> text/html 2017-03-22T13:15:18+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS پهلوان در تیررس منصوریان؛ اولین بمب نقل و انتقالات تابستان استقلال شناسایی شد http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10829 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u><img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1395/09/28/JamNewsImage08032791.jpg" alt="احسان پهلوان اولین بمب نقل و انتقالات تابستان استقلال شناسایی شد" width="423" height="281"><br><br>هافبک تکنیکی ذوب آهن در تیررس تیم فوتبال استقلال قرار گرفته است</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u><br></u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">درخشش احسان پهلوان در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به علاوه گلزنی مقابل پرسپولیس از جمله مواردی است که علیرضا منصوریان را وسوسه کرده است تا این هافبک تکنیکی را به استقلال بیاورد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">البته شنیدیم پهلوان با ذوب آهن کماکان قرارداد دارد اما یکی از نزدیکان این بازیکن به استقلالی ها پیغام داده که او در پایان فصل می تواند آزاد شود!</font><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">تجربه نشان داده که سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به این راحتی ستاره های خودش را از دست نمی دهد و باید دید این ادعا چقدر درست است و منصوریان قادر است برای فصل آینده احسان پهلوان را جذب کند یا اینکه...؟.</font></div></div> text/html 2017-03-22T13:13:52+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS عکس/ ستاره استقلال، همسر و دخترش در منطقه ای خوش آب و هوا http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10828 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u><img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/01/01/JamNewsImage20251141.jpg" alt="خسرو حیدری عکس/ ستاره استقلال، همسر و دخترش در منطقه ای خوش آب و هوا" width="435" height="290"><br><br>شماره 2 باتجربه استقلال برای گذراندن تعطیلات نوروز در کنار خانواده، مناطق شمالی کشورمان را انتخاب کرده است</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u><br></u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">خسرو حیدری که این روزها بیشتر در کنار خانواده است، با انتشار تصویر زیر سال نو را به مخاطبان شبکه اجتماعی خود تبریک گفت.<br><br></font><img src="http://media.jamnews.ir/Original/1396/01/01/JamNewsImage20251314.jpg" width="442" height="442"></div></div> text/html 2017-03-22T13:09:45+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS جانواریو:قورمه سبزی یک چیز دیگر است! http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10827 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u><img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1395/10/14/JamNewsImage11035759.jpg" alt="رابسون جانواریو مدافع استقلال: مهدی طارمی بهترین مهاجم ایران است که مقابلش بازی کرده ام" width="428" height="290"><br><br>مهدی رحمتی خصوصیات یک کاپیتان واقعی را دارد&nbsp;</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u><br></u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">رابسون جانواریو که اولین سال حضورش در ایران را تجربه می کند و ۹ ماه است در استقلال توپ می زند، درباره مراسم عید نوروز &nbsp;گفت: این مراسم خیلی خوبی است که باعث می‌شود خانواده ها دور هم جمع شوند.&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">وی در پاسخ به این سئوال که آیا تا الان در ایران از کسی عیدی گرفته است یا خیر؟ تصریح کرد: دیده ام که بعضی ها به دیگران عیدی می دهند ولی کسی به من عیدی نداده!</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">جانواریو در مورد اینکه آیا سال بعد هم در ایران بازی خواهد کرد یا خیر، تصریح کرد: از ایران خیلی خوشم آمده &nbsp;است اما ادامه حضورم در ایران بستگی به باشگاهی دارد که من را بخواهد. من دوست دارم در ایران بمانم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">مدافع استقلال در پاسخ به سوالی مبنی بر تفاوت های لیگ ایران و برزیل، تصریح کرد: در لیگ برزیل بازیکنان با کیفیتی حضور دارند فکر می‌کنم لیگ ایران را بتوان با لیگ b برزیل مقایسه کرد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">جانواریو در مورد ارتباطش با سایر بازیکنان استقلال اضافه کرد: &nbsp;اول خیلی برایم سخت بود اما از زمانی که پادوانی آمد چه در فوتبال و چه در ارتباط خارج از فوتبال به من خیلی کمک کرد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">وی در مورد انتخاب مهدی رحمتی به عنوان بهترین دروازه بان ایران در یک نظرسنجی، تصریح کرد: رحمتی واقعا انسان بزرگ و فرد مثبتی چه در زمین و خارج زمین است. او خصوصیات یک کاپیتان واقعی را دارد که از حقوق بقیه دفاع می‌کند. مگویان هم بازیکن خوبی است.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">جانواریو در مورد خصوصیات ایران گفت: ایران امنیت خوبی دارد. ایرانی ها خونگرم هستند و یک خارجی را خوب می‌پذیرند. من دو دوست صمیمی در ایران دارم. یکی علی قربانی که خیلی کمک کرد با بقیه بازیکنان اخت شوم. علیرضا سیار هم دیگر دوست صمیمی من در استقلال است.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">وی در مورد فراز و نشیب این فصل استقلال تصریح کرد: سازماندهی تیم ما کمی با تاخیر اتفاق افتاد اما بازیکنان واقعا با کیفیتی در تیم هستند. از وقتی منصوریان توانست تیم را به هماهنگی فنی برساند استقلال شرایط خوبی پیدا کرد. الان فرم بازی ما عوض شده است.&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">جانواریو در مورد حضور مدافعان خارجی در استقلال تصریح کرد: این اتفاق خوبی است که افتاده و ارتباطمان با یکدیگر راحت تر است و شیوه بازی مان بیشتر به هم می‌خورد.&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">مدافع استقلال در مورد رقیبان اصلی این تیم تصریح کرد: پرسپولیس و تراکتورسازی شانس قهرمانی دارند. وقتی من به ایران آمدم از سپاهان هم صحبت های زیادی شنیدم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">وی با اشاره به دربی گفت: &nbsp;پرسپولیس با برتری ذهنی و اعتماد به نفس بهتری به زمین آمد. ما بازی را بردیم به این خاطر که کم نیاوردیم و با اعتماد به نفس بهترین بازی را دنبال کردیم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">جانواریو در مورد غذاهای ایرانی نیز گفت: حالا که بحث غذا پیش آمده باید بگویم که قورمه سبزی یک چیز دیگر است!</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">مدافع برزیلی تیم فوتبال استقلال در مورد شکست سنگین برزیل از آلمان و مقایسه این تیم با سایر ادوار مختلف تصریح کرد: در ۲۰۰۲ برزیل در تمام پست ها بازیکنان استثنایی داشت که جزو بهترین های دنیا بودند اما در جام جهانی ریو سبک و سیاق بازی برزیل وابسته به نیمار بود. قبل آن به چند بازیکن وابسته بود و در آن مسابقات روی نیمار حساب شده بود.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">وی در مورد تماشاگران ایرانی تصریح کرد: هواداران ایرانی شور و شوق زیادی دارند. برای من خیلی جالب بود که حتی در بعضی از تمرین ها هم جایگاه هواداران پر می‌شود.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">جانواریو در پاسخ به این پرسش که دوست دارد استقلال با کدام تیم برزیلی بازی کند، تصریح کرد: فلامینگو. این باشگاه به نظرم بزرگترین تیم برزیل است و استقلال هم بزرگترین تیم ایران.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">مدافع استقلال در ادامه به سئوالات کوتاه مختلفی به این ترتیب پاسخ داد:</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">*بهترین مدافع لیگ ایران: پادوانی</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">*بهترین مهاجم ایران که مقابلش بازی کرده ای: مهدی طارمی</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">قهرمان لیگ: من مدافع استقلال هستم و فکر می کنم هنوز شانس داریم و تا آخرین لحظه برای هدفمان تلاش می‌کنم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">بهترین بازیکن دنیا: لیونل مسی&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">نقطه قوت استقلال: گلزنی</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">جانواریو در مورد مسائل مالی استقلال تصریح کرد: با یکسری بحران ها مواجه شدیم اما این هم بخشی از کار است.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">وی در مورد سفر به شهرهای مختلف ایران گفت: از اصفهان خیلی خوشم آمده از وقتی وارد سالن فرودگاه شدیم هواداران بودند و به ما انرژِی می دادند.</font></div></div> text/html 2017-03-19T17:21:38+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS تعطیلات سرمربی استقلال در اروپا/عکس http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10826 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <img class="img-responsive" src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/188a5f91-9b55-4d2d-ad31-6e4000655e4b.jpg?watermark=cup&amp;w=730" alt="تعطیلات سرمربی استقلال در اروپا/عکس" width="431" height="268"> <font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><i><u><b><br><br>سرمربی استقلال برای روزهای آخر سال به اروپا رفته است</b></u></i></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><i><u><font color="#3333ff"><b><br></b></font></u></i></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">علیرضا منصوریان، سرمربی استقلال که در 2 روز آخر تمرین آبی پوشان غایب بود، این روزها در آلمان به سر می برد.</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">او که به همراه خانواده برای تعطیلات نوروز راهی آلمان شده، برای دور جدید تمرینات استقلال به تهران بازمی گردد. این تصویر از منصوریان و پسرش در آلمان منتشر شده است. <br></font></div></div> text/html 2017-03-19T10:30:10+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS پست ضد پر3پولیسی مدافع استقلال/عکس http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10825 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <img class="img-responsive" src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/57a7db86-479e-4b0a-ba0a-9e55c84bf344.jpg?watermark=cup&amp;w=730" alt="پست دردسرساز مدافع استقلال؛پرسپولیسی ها شاکی شدند/عکس" width="427" height="296"><br><br><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><b><i><u>مدافع برزیلی استقلال روز گذشته پست اینستاگرامی ضد پر3پولیسی را منتشر کرد</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">روز گذشته، لئوناردو پادوانی، مدافع برزیلی استقلال &nbsp;با انتشار پستی پرسپولیسی ها را با کلمه لنگی خطاب کرد که این موضوع باعث اعتراض هواداران پرسپولیس شد اما مدافع استقلال که مشخص نیست معنای این کلمه را می داند یا خیر، سعی نکرد آن را تغییر دهد. <br><br></font><br><img src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/f1ea3bbd-f2c0-4410-974c-163067bb7744.jpg?w=730&amp;h=auto" alt="پادوانی" width="437" height="647"></div></div> text/html 2017-03-18T13:52:41+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS انصاری:بازیکنان استقلال مردانگی کردند/ آقایان فقط وعده می دهند! http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10824 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <img class="img-responsive" src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/02c6b63a-0370-47c2-a602-37d8a2ef5ad7.jpg?watermark=cup&amp;w=730" alt="انصاری:بازیکنان استقلال مردانگی کردند/ آقایان فقط وعده می دهند!" width="414" height="275"> <br><br><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><b><i><u>فعلا که تمرینات تعطیل شد اما در سال جدید هم اگر وضعیت تغییری نکند، ما هم مجبوریم اعتراض خود را نشان دهیم</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جابر انصاری در رابطه با مشکلات مالی استقلالی ها در روزهای پایانی سال 95 اظهار داشت: من از سال گذشته 50 درصد از استقلال طلب دارم و تا به حال چیزی نگفتم. امسال هم 40 درصد از قراردادم را گرفته ام. نمی دانم در روزهایی که به پایان سال نزدیک می شویم و استقلال هم خوب نتیجه می گیرد، چرا مدیران توجهی به وضعیت بازیکنان نمی کنند؟</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی افزود: قبل از بازی با لوکوموتیو ازبکستان به بازیکنان اعلام کردند که به شما 30 درصد از قراردادتان را پرداخت می کنیم اما چند روز قبل فقط 8، 9 درصد دیگر از قراردادمان را پرداخت کردند که هیچ توجیهی ندارد. متاسفانه بارها در این فصل به ما وعده هایی دادند که به هیچ عنوان عملی نشده و بازیکنان نیز به خاطر همین ناراحت هستند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هافبک استقلال درباره اینکه با وضعیت فعلی اعتصاب بازیکنان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: من نمی خواهم اسمش را اعتصاب بگذارم. بازیکنان با توجه به مشکلات مالی که دارند، نمی توانند تمرین کنند. به نوعی ما تنها راه حلی که برای نشان دادن اعتراض خود به مدیران باشگاه داریم، همین تمرین نکردن است. فعلا که تمرینات تعطیل شد اما در سال جدید هم اگر وضعیت تغییری نکند، ما هم مجبوریم اعتراض خود را نشان دهیم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">انصاری در ادامه بیان داشت: به نظرم بازیکنان استقلال خیلی مرد هستند که تا همین الان با این شرایط مالی باشگاه دوام آوردند. شما نتایج نیم فصل دوم استقلال را نگاه کنید. حتی وقتی ما تمرین هم نکردیم، با تمام وجود به زمین رفتیم و نتیجه لازم را گرفته ایم. این هم فقط به خاطر هواداران استقلال است که همیشه به ما لطف داشته اند اما باید درک کنند که ما هم زندگی داریم و مشکلاتمان از نظر روحی روی ما تاثیرگذار است.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی با اشاره به هیات مدیره خاطرنشان کرد: به نظر می رسد برخی از اعضای هیات مدیره باشگاه فقط به دنبال مصاحبه کردن هستند و خیلی به دغدغه های بازیکنان توجهی نمی کنند. این هیات مدیره خیلی بهتر از هواداران مشکلات را می داند و وظیفه اش هم حل کردن همین مسائل است. بهتر است برخی آقایان به جای مصاحبه کردن علیه بازیکنان به فکر حل مشکلات تیم باشند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هافبک استقلال در پایان گفت: ما در شرایط حساسی به سر می بریم و در سال جدید هم بازی های مهمی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان اسیا داریم. بهتر است مدیریت باشگاه فکری به حال مشکلات بکند تا بازیکنان فقط دغدغه فنی داشته باشند.</font></div></div> text/html 2017-03-18T13:49:00+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS قدرت نمایی جانشین منصوریان در کمپ حجازی/عکس http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10823 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <img class="img-responsive" src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/34a3db00-43d3-4eb4-982d-562b438bec93.jpg?watermark=cup&amp;w=730" alt="قدرت نمایی جانشین منصوریان در کمپ حجازی/عکس" width="423" height="281"> <font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><b><i><u><br><br>مربی استقلال در تمرین امروز رفتاری شبیه یک سرمربی داشت</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b><i><u><font color="#3333ff"><br></font></u></i></b></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">محمد خرمگاه در غیاب علیرضا منصوریان که برای تعطیلات راهی سفر اروپا شده است، امروز تمرین استقلالی ها را کاملا زیر نظر داشت. با اینکه در این فصل خیلی از دستیار منصوریان چنین تذکراتی را شاهد نبودیم، امروز خرمگاه بارها به بازیکنان بابت اتفاقات تمرین و همچنین تعطیلات عید تذکر داد.</span><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font><br><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/f01e9e8d-7c3b-47cf-a271-6dbf4a10745d.jpg?w=730&amp;h=auto" alt="خرمگاه" width="427" height="283"><br><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نظر می رسد غیبت منصوریان باعث نشده تا استقلالی ها در روزهای پایانی سال تمرینات را خیلی جدی نگیرند و خرمگاه با جدیت امروز خود نشان داد که جانشین موقت اما شایسته ای برای منصوریان بوده است.<br><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/64da7191-ccb1-40b8-8c99-ae41df2cdeb0.jpg?w=730&amp;h=auto" alt="خرمگاه" width="427" height="283"><br><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دستیار منصوریان بارها به بازیکنان اعلام کرد در تعطیلات هم باید تمرینات خود را دنبال کرده و 4 فروردین بار دیگر در تمرینات حاضر شوند. <br></font><br><img src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/03692acb-acc1-4120-beb0-07cfb8d3588e.jpg?w=730&amp;h=auto" alt="خرمگاه" width="431" height="286"></div> text/html 2017-03-18T13:46:00+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS تیم محبوب هافبک استقلال فاش شد/عکس http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10822 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <img class="img-responsive" src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/767bf5af-c506-4614-a430-0b9890fbd5b4.jpg?watermark=cup&amp;w=730" alt="تیم محبوب هافبک استقلال فاش شد/عکس" width="421" height="280"> <font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><b><i><u><br><br>هافبک استقلال در تمرین امروز پیراهن چلسی را زیر لباس خود بر تن کرده بود</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b><i><u><font color="#3333ff"><br></font></u></i></b></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;بهنام برزای، هافبک استقلال در تمرین امروز زیر پیراهن تمرینی خود، لباس دوم چلسی انگلیس به رنگ زرد را بر تن کرده بود.</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نظر می رسد این بازیکن جنوبی استقلال، به شدت طرفدار تیم آبی پوش لندن است چون پیراهن خود را به همه نشان می داد.&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تصاویر این اتفاق را در زیر مشاهده می کنید:<br><br></font><img src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/db3b3858-95ee-48fa-9efc-76f1aec407b8.jpg?w=730&amp;h=auto" alt="برزای" width="432" height="286"><br><br><img src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/46a41dbe-cb63-415d-9d3e-ed4d0f5aaea8.jpg?w=730&amp;h=auto" alt="برزای" width="436" height="289"><br><br><img src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/39e0e8b8-a657-4233-a412-ccc5492461ee.jpg?w=730&amp;h=auto" alt="برزای" width="437" height="291"><br><br><img src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/9922cedf-be52-4541-a735-a5c3d68fbbe2.jpg?w=730&amp;h=auto" alt="برزای" width="437" height="290"></div></div> text/html 2017-03-17T11:59:21+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS ستاره استقلال بازهم تمرین نکرد/عکس http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10821 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <img class="img-responsive" src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/3a72762b-5a5c-4328-b761-d377d2a5e7e7.jpg?watermark=cup&amp;w=730" alt="ستاره استقلال بازهم تمرین نکرد/عکس" width="439" height="291"> <font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><b><i><u><br><br>مهاجم استقلال امروز در محل تمرین حاضر شد اما تمرین نکرد</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b><i><u><font color="#3333ff"><br></font></u></i></b></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">کاوه رضایی برخلاف اعلام برخی رسانه ها در تمرین امروز استقلال حاضر شد اما بعد از دقایقی گفت و گو با محمد خرمگاه تصمیم گرفت روی نیمکت بنشیند و به تمرین نپردازد.</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ستاره استقلال معمولا در اکثر تمریناتی که آبی پوشان بعد از بازی های خود انجام می دهند، حاضر نمی شود. <br></font></div></div> text/html 2017-03-17T11:57:53+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS مربیان استقلال دست خالی ماندند http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10820 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <img class="img-responsive" src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/0d309957-759a-4ca6-a6b5-e3d8382ba28c.jpg?watermark=cup&amp;w=730" alt="مربیان استقلال دست خالی ماندند" width="428" height="288"> <br><br><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><b><i><u>تعدادی از اعضای کادرفنی استقلال هنوز دریافتی نداشته اند</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b><i><font color="#3333ff"><br></font></i></b></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">با اینکه بعد از اعتراض های اخیر بازیکنان استقلال 10 درصد از قرارداد خود را دریافت کردند، 8 عضو کادرفنی آبی پوشان هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده اند.</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">امروز در تمرین استقلال برخی مربیان مثل علی چینی و چند ماساژور آبی پوشان در این باره بحث کردند.</font></div></div> text/html 2017-03-17T11:46:54+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS غیبت منصوریان و شوخی درباره شامپوهای اهدایی http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10819 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <img class="img-responsive" src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/ea639512-630f-421a-baca-f339f0b2efa7.jpg?watermark=cup&amp;w=730" alt="غیبت منصوریان و شوخی درباره شامپوهای اهدایی" width="432" height="288"> <font size="2" color="#3333ff"><b><i><br><br>تمرینات استقلال امروز در غیاب سرمربی این تیم پیگیری شد</i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: small;"><b><i><font color="#3333ff"><br></font></i></b></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: small;">&nbsp;تمرین امروز استقلال از ساعت ۱۲ در کمپ زنده یاد حجازی آغاز شد.</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* محمد خرمگاه در ابتدای تمرین حدود ۲۰ دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* دروازه بان ها به صورت جداگانه زیر نظر اشکان نامداری را در غیاب حمید بابازاده تمرینات خود را پیگیری کردند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* قبل از شروع تمرین اعضای کادر فنی دقایقی در وسط زمین با هم به گفته بود پرداختند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* مهدی رحمتی دقایقی به امید نورافکن بازیکن جوان استقلال به طور جداگانه به گفتگو پرداخت</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* چند بازیکن استقلال به شوخی و خنده رابطه اهدای شامپو و وسایل بهداشتی پرداختند یکی از آنها می‌گفت شب گذشته که به خانه رفتم همسرم می گفت این شامپو یک درصد و این مسواک یک درصد دیگر!</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* علیرضا منصوریان به دلیله سفرش به خارج از کشور در تمرین امروز غایب بود.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* تعدادی از بازیکنان بازهم قصد نداشتند به تمرین بپردازند و بعد از صحبت های خرمگاه حاضر به تمرین شدند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* مهدی رحمتی امروز به همراه 2 فرزند خود در تمرین حاضر شده است.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* کاوه رضایی بعد از صحبت با محمد خرمگاه &nbsp;روی نیمکت نشست و تمرین نکرد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">*تعدادی از بازیکنان تیم امید استقلال در تمرین امروز حاضر شدند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* امید ابراهیمی و وریا غفوری 2 بازیکن ملی پوش استقلال غایبان در تمرین امروز محسوب می شوند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* بازیکنان زیر نظر علی چینی به دویدن و گرم کردن پرداختند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* سپس در 4 دروازه به آقاوسط و کار با توپ مشغول شدند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">* لئوناردو پادوانی، هرایر مگویان و فرشید باقری در تمرین امروز حضور نداشتند.</font></div></div> text/html 2017-03-17T11:31:32+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS سرمربی استقلال در قلب اروپا http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10818 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <img class="img-responsive" src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/8d4b89bc-257b-4114-9841-94297d76cb2c.jpg?watermark=cup&amp;w=730" alt="سرمربی استقلال در قلب اروپا" width="423" height="274"> <font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><b><i><u><br><br>سرمربی تیم فوتبال استقلال تا اوایل فروردین سال آینده در اروپا به سر می برد</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گزارش کاپ، علیرضا منصوریان، سرمربی استقلال که دیروز و امروز در تمرین تیمش حاضر نشده است، راهی آلمان شده و روزهای ابتدایی فروردین سال 96 به تهران بازمی گردد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سرمربی استقلال فردا هم در تمرین این تیم غایب است اما در دور جدید تمرینات آبی پوشان در سال جدید حاضر خواهد بود.</font></div></div> text/html 2017-03-16T09:47:43+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS استقلال ها پرچم را بالا نگه داشتند ، چین و ایران سردمداران شرق و غرب http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10817 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><b><i><u><img class="img-responsive" src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/2d10d847-0ae0-4fc2-96aa-cd0a12dbf54c.jpg?watermark=cup&amp;w=730" alt="چین و ایران سردمداران شرق و غرب؛ استقلال ها پرچم را بالا نگه داشتند" width="420" height="283"><br><br>نمایندگان ایران بعد از چین بهترین عملکرد را در رقابت های لیگ قهرمانان داشته اند</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دور رفت مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا دیروز با انجام 4 بازی در منطقه شرق به اتمام رسید. تا پایان هفته سوم در منطقه غرب اسیا استقلال تهران و خوزستان از ایران به همراه الاهلی عربستان و الریان قطر صدرنشین هستند.&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در منطقه شرق نیز کاشیما آنتلرز ژاپن در کنار سه نماینده چین یعنی شانگهای، جیانگسو و گوانگژو اورگرانده صدرنشین هستند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بدین ترتیب چین و ایران&nbsp;</font> <font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با 3 و 2 نماینده در صدر جدول بهترین عملکرد را در مناطق شرق و غرب به نام خود رقم زده اند. <br></font></div></div> text/html 2017-03-16T09:45:43+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS همه استقلالی ها رفتند جز یک نفر/عکس http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/10816 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <img class="img-responsive" src="http://cup.ir/Content/Upload/Images/2ad8a75b-e438-4375-8b47-179d520f89f4.jpg?watermark=cup&amp;w=730" alt="همه استقلالی ها رفتند جز یک نفر/عکس" width="422" height="316"> <br><br><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u>یک بازیکن استقلال در آزادی ماند و تمرین کرد</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: small;"><b><i><u><font color="#3333ff"><br></font></u></i></b></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: small;">در حالی تمرین امروز استقلال توسط بازیکنان این تیم تحریم شد که امید نورافکن بازیکن جوان این تیم بعد از رفتن بازیکنان در زمین شماره 2 باقی ماند و به انجام دادن تمرینات خصوصی و دویدن دور زمین پرداخت.</span><br> </div></div>