استقـــلال ســــرورتونه لنگیـــا http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com 2018-04-19T03:35:12+01:00 text/html 2018-03-02T20:10:51+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS عکس/ جالب ترین سلفی بعد از فتح دربی توسط استقلال http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11045 <div align="center"> <img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/12/11/JamNewsImage15134667.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgNews" alt="شادی بازیکنان استقلال عکس/ جالب ترین سلفی بعد از فتح دربی توسط استقلال" title="شادی بازیکنان استقلال؛ عکس/ جالب ترین سلفی بعد از فتح دربی توسط استقلال" width="457" height="311"><br><i><b><font color="#3333FF"><br></font></b></i><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><i><b><font color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><i><b><u>شهرآورد 86 با برتری یک بر صفر تیم فوتبال استقلال همراه شد تا روند صعودی این تیم همچنان ادامه داشته باشد</u></b></i><br><br></span></font></b></i>بعد از سوت پایان دربی 86 توسط علیرضا فغانی، استقلالی ها حسابی در ورزشگاه آزادی به شادی پرداختند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font><span style="font-size: small;">یکی از جالب ترین تصاویری که از این شادی ها ثبت شده؛سلفی فرشید اسماعیلی روی شانه های داریوش شجاعیان می باشد که آن را در ادامه می بینید؛</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><span style="font-size: small;"><img src="http://media.jamnews.ir/EditorMedia/1/1396/12/11/2203191.jpg" width="418" height="311"><br><br></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">گفتنی است دربی روز گذشته با برتری یک بر صفر آبی پوشان برابر پرسپولیس خاتمه یافت.</font></div> </div> text/html 2018-03-02T16:19:54+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS بهترین خبر برای استقلالی ها بعد از دربی؛ شفر یک فصل دیگر ماندنی شد http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11044 <div align="center"> <img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/12/11/JamNewsImage16202419.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgNews" alt="وینفرد شفر بهترین خبر برای استقلالی ها بعد از دربی؛ شفر یک فصل دیگر ماندنی شد" title="وینفرد شفر؛ بهترین خبر برای استقلالی ها بعد از دربی؛ شفر یک فصل دیگر ماندنی شد" width="447" height="299"><br><br><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><i><u><font size="2" color="#3333ff">با اعلام معاون ورزشی باشگاه استقلال سرمربی آلمانی این تیم یک فصل دیگر در جمع آبی ها باقی خواهد ماند</font></u></i></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">خبر پیشنهاد الهلال به وینفرد شفر بعد از پیروزی شیرین استقلال برابر پرسپولیس &nbsp;موجی از نگرانی را در دل هواداران این تیم به وجود آورده است.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">شفر موفق شده تیم استقلال بحران زده را به یک تیم قدرتمند در فوتبال ایران و آسیا تبدیل کند و به همین دلیل هواداران این تیم اعتقاد دارند کار او تازه شروع شده است ولی پیشنهاد این مربی آلمانی از الهلال باعث شده هواداران این تیم از حضور این مربی آلمانی روی نیمکت تیم شان برای فصل بعد مطمئن نباشند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">ماجرا از این قرار است که شفر در هفته نهم لیگ برتر قرارداد یک فصل و نیمه با استقلال امضا کرد ولی گفته می شود برای سال دوم 2 طرف باید برای ادامه همکاری با هم توافق کنند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">با این حال پندار توفیقی این شایعه را رد می کند: اصلا چنین چیزی درست نیست. در قرارداد آقای شفر آمده که اگر ایشان برای فصل اول بتواند قهرمان جام حذفی بشود یا از طریق لیگ سهمیه بگیرد قرارداد او به طور اتوماتیک تمدید می شود و هیچ پیش شرطی هم وجود ندارد. ایشان شرطی برای تمدید قرارداد برای سال دوم ندارند و با این شرایط قرارداد ایشان به طور اتوماتیک تمدید خواهد شد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">او در پایان گفت: هر دو طرف از همکاری با هم راضی بوده و هر دو طرف تمایل به ادامه همکاری داریم. با این شرایط خیال هواداران استقلال راحت باشد و ما حداقل یک سال دیگر هم با آقای شفر ادامه می دهیم اما مطمئن هستم ایشان برای مدتی بیشتر از یک سال هم روی نیمکت استقلال خواهد نشست. کار شفر تازه در استقلال شروع شده است و ما می خواهیم ایشان را برای طولانی مدت در اختیار باشیم.</font></div> </div> text/html 2018-02-27T19:51:46+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS ارتش آبی آماده فتح دربی 86 (عکس) http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11043 <div align="center"><font size="2"><img src="http://file.varzesh3.com/pictures/watermark/01286495.jpg" style="max-width: 500px;" width="442" height="295"><br><br><font color="#3333FF"><u><i><b>بازیکنان استقلال آماده بازی بزرگ هستند و امیدوارند با شکست پرسپولیس ثابت کنند بهترین تیم حال حاضر فوتبال ایران هستند</b></i></u></font><br><br>بازیکنان استقلال امروز پیش از شروع تمرین با چهره ای بشاش و مصمم روبروی عکاسان قرار گرفتند تا قبل از بازی بزرگ هفته ثابت کنند چقدر برای این بازی آماده هستند و البته انگیزه دارند.<br>بازیکنان استقلال تحت تاثیر 2 پیروزی مهم برابر الهلال و فولاد با بهترین روحیه ممکن به استقبال بازی مهم هفته می روند و بسیار امیدوار به شکست پرسپولیس در دربی هستند.<br>بدون تردید در عکس یادگاری استقلالی ها جای پژمان منتظری، مهدی قائدی، لئاندرو پادوانی و بهنام برزای خالی است، بازیکنانی که هرکدام به دلایلی این بازی را از دست داده اند.<br></font></div> text/html 2018-02-21T18:13:20+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS واکنش بازیگر زن معروف سینما به برد استقلال + عکس http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11042 <div align="center"> <img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/09/23/JamNewsImage22182189.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgNews" alt="پرستو صالحی واکنش عجیب بازیگر زن معروف سینما به برد استقلال + عکس" title="پرستو صالحی؛ واکنش عجیب بازیگر زن معروف سینما به برد استقلال + عکس" width="447" height="324"><br><font color="#3333FF"><b><i><u><br></u></i></b></font><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#3333FF"><b><i><u><font size="2">پرستو صالحی، بازیگر سینما و تلویزیون پست جالبی را منتشر کرد<br><br></font></u></i></b></font>تیم فوتبال استقلال در هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الهلال رفت که توانست با نتیجه یک بر صفر تیم حریف را شکست دهد. <br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">در این راستا پرستو صالحی، بازیگر سینما و تلویزیون پست جالبی را منتشر کرد.<br></font><br> <img class="inlineEditorImage" src="http://media.jamnews.ir/Original/1396/12/02/JamNewsImage08135082.jpg" width="447" height="702"> </div><br> </div> text/html 2018-02-21T16:40:51+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS اسماعیلی: پیراهن اسطوره را پوشیدم و این سختی را دوست دارم http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11041 <div align="center"> <img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/12/02/JamNewsImage18554382.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgNews" alt="فرشید اسماعیلی اسماعیلی: پیراهن اسطوره را پوشیدم و این سختی را دوست دارم" title="فرشید اسماعیلی؛ اسماعیلی: پیراهن اسطوره را پوشیدم و این سختی را دوست دارم" width="433" height="289"><br><br><div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#3333FF"><u><i><b><font size="2">خیلی ها می پرسیدند پوشیدن شماره آقا مجتبی چه حسی دارد و من می گویم این یک حس فوق العاده است<br><br></font></b></i></u></font>فرشید اسماعیلی در مورد شرایط استقلال، روزهای نیمکت نشینی اش در این تیم، بازی دربی و بازی با الهلال صحبت های جذابی انجام داد که در ادامه آن را می خوانید:</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><i><font size="2">خودت را ستاره بازی با الهلال می دانی؟</font></i></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">خب حسم این است که بازی خوبی انجام دادم و خدا را شکر خیلی برای این بازی آماده شدم. خودتان می دانید وقتی با آقای شفر &nbsp;کار می کنید نمی توانید کم کاری کنید چون ایشان فوری شما را تعویض و نیمکت نشین می کند. می دانستم باید با تمام وجود بازی کنم تا جایم را به کسی ندهم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><i><b><font size="2">قبل از بازی الهلالی ها در قوس محوطه جریمه حلقه نزدند و این موضوع باعث ناراحتی مردم ایران شد. در این باره چه نظری داری؟</font></b></i></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">این کار خود ما را هم ناراحت کرد ولی ما جواب این بی احترامی را با برد دادیم و مردم را شاد کردیم. تمام هدف ما شاد کردن دل مردم بود و خدا را شکر این کار را انجام دادیم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><i><font size="2">در تیم فصل دوم شفر تو را در مقاطعی نیمکت نشین کرد و خیلی ها می گفتند او اعتقادی به سبک بازی تو ندارد. از این اتفاق دلسرد نشدی؟</font></i></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">ولی &nbsp;این اتفاق افتاد سعی می کردم ناامید نشوم و دو برابر تمرین کردم. بگویم ناراحت نبودم دروغ است و همه بازیکنان از نیمکت نشینی ناراحت می شوند اما در زمان آقای مظلومی و منصوریان هم همین اتفاق برایم افتاده بود و من به جای ناامیدی تمریناتم را دو برابر کردم. در این فصل هم &nbsp;صبح با تیم &nbsp;و شب به صورت اختصاصی تمرین کردم و خدا را شکر جوابش را گرفتم و دوباره به ترکیب برگشتم.&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><i><font size="2">این که در بازی با الهلال برای اولین بار پیراهن شماره 8 استقلال را برتن کردی برای تو چه حسی داشت؟</font></i></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">صد درصد بسیار اتفاق قشنگی بود چون پراهن بازیکنی را پوشیدم که اسطوره باشگاه بود. همه روی من تمرکز کرده بودند که ببینند آیا با این شماره موفق عمل می کنم یا و این کارم را سخت می کرد &nbsp;ولی من این سختی ها را دوست دارم. خیلی ها می پرسیدند پوشیدن شماره آقا مجتبی چه حسی دارد و من می گویم این یک حس فوق العاده است.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><i><font size="2">تو هم گلزن خوبی هستی و هم در پاس گل دادن تبحر داری. خودت کدامیک را بیشتر دوست داری؟</font></i></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">من خودم پاس گل دادن را بیشتر دوست دارم ولی بازهم بستگی به کاری دارد که مربی از من می خواهد. در بعضی از بازی ها بیشتر آزاد هستیم ولی بازی با الهلال شرایط فرق می کرد و آقای شفر از ما می خواست در حملات شرکت کنیم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><i><b><font size="2">بازی در پست وینگر چپ که مدتی است در آن بازی می کنی برای تو سخت نیست؟</font></b></i></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">من کلا در استقلال به جز دفاع در همه پست ها بازی کرده ام و هرکجا کادرفنی بخواهد بازی می کنم. ولی خودم پست وینگر چپ و پست 10 را بیشتر از سایر پست ها دوست دارم و راحت تر بازی می کنم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><i><b><font size="2">امروز که کری بین هواداران استقلال و پرسپولیس به حداکثر رسیده است، فکر می کنی در حال حاضر قدرت کدام تیم بهتر است؟</font></b></i></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">نمی توان اینطور حساب کرد ولی شرایط تیم خیلی بهتر شده و مطمئن بهتر از این هم می شود. اگر استخوان بندی تیم حفظ شود شرایط ما از این هم بهتر می شود. بازیکنان پرسپولیس سال ها است کنار هم بازی می کنند و شما می بینید هرچه می گذرد ما هم هماهنگ تر می شویم. شما خودتا دیدید که در بازی با الهلال چقدر هماهنگ و خوب بازی کردیم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><i><b><font size="2">قبول داری با برد در دربی و قهرمانی در جام حذفی می توانید فصل را به شکلی فوق العاده به پایان برسانید؟</font></b></i></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">صد در صد حرف شما درست است ولی گام بعدی فولاد است چون بازی 6 امتیازی است. شرایط دربی با هر بازی دیگری فرق می و اصلا معلوم نیست تیم ها کجای جدول هستند و چه نتایجی را قبل از بازی کسب کرده اند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><i><b><font size="2">دوست داری مثل دربی فصل گذشته هم گل بزنی و هم پاس گل بدهی؟</font></b></i></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">صد در صد از هرکسی بپرسید دوست دارد این اتفاق بیفتد چون لذت دربی فرق می کند. صد در صد بازهم دوست دارم این اتفاق برایم بیفتد و تمام تلاشم را می کنم.</font></div></div> <br> </div> text/html 2018-02-21T16:21:20+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS عکس/ واکنش ستاره سینمای ایران به برد استقلال مقابل الهلال http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11040 <div align="center"> <img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/03/01/JamNewsImage08351981.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgNews" alt="نوید محمدزاده عکس/ واکنش ستاره سینمای ایران به برد استقلال مقابل الهلال" title="نوید محمدزاده؛ عکس/ واکنش ستاره سینمای ایران به برد استقلال مقابل الهلال" width="434" height="290"><br><br><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><u style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><i><b>بازیگر سینمای کشورمان بابت برد شیرین استقلال مقابل الهلال عربستان به خوشحالی پرداخت<br><br></b></i></u>نوید محمدزاده بازیگر سرشناس سینمای ایران که این روزها دیالوگ های او در فیلم به یاد ماندنی ابد و یک روز مورد استفاده های مختلف قرار می گیرد در استوری خود به خاطر برد استقلال شادمانی کرد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font><span style="font-size: small;">او به رفتار زشت عربستانی ها اشاره داشته و اینکه استقلال موفق شد در زمین پاسخ این بی احترامی را بدهد.<br><br></span><img src="http://media.jamnews.ir/EditorMedia/1/1396/12/02/84198279.jpg" width="416" height="527"><br><span style="font-size: small;"></span></div> </div> text/html 2018-02-21T07:23:03+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS در انتظار جشن بزرگ استقلالی‌ها در آزادی http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11039 <div align="center"> <img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/12/01/JamNewsImage22215656.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgNews" alt="استقلال در انتظار جشن بزرگ استقلالی‌ها در آزادی" title="استقلال؛ در انتظار جشن بزرگ استقلالی‌ها در آزادی" width="438" height="292"><br><br><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u>استقلالیها جشنی غریبانه در ورزشگاه السیب عمان برگزار کردند.</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">استقلالی ها در حالی اسما میزبان الهلال بودند که بازی در ورزشگاه السیب عمان برگزار شد، جایی که تعداد الهلالی ها در استادیوم بیشتر بود و عملا آبی ها در این بازی شرایط میهمانی را تجربه کردند.</font></div><div><font size="2">اما این موضوع از قدرت استقلال کم نکرد و شاگردان وینفرد شفر موفق شدند با ارائه یک بازی حساب شده مقابل حریف قدرتمند خود پیروز شوند.</font></div><div><font size="2">استقلالی ها در پایان این بازی جشن کوچکی در ورزشگاه السیب برگزار کردند اما جشن اصلی این تیم می ماند برای ورزشگاه آزادی، جایی که آبی ها در 2 بازی در دور برگشت میزبان هستند و می توانند مقابل 100 هزار هوادار خودی جشن صعود برگزار کنند.</font></div></div><br> </div> text/html 2018-02-21T05:32:44+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS واکنش جالب شفر به برد استقلال مقابل الهلال+ عکس http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11038 <div align="center"> <img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/12/01/JamNewsImage17352010.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgNews" alt="وینفرد شفر واکنش جالب شفر به برد استقلال مقابل الهلال+ عکس" title="وینفرد شفر؛ واکنش جالب شفر به برد استقلال مقابل الهلال+ عکس" width="441" height="294"><br><br><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u>تیم فوتبال استقلال مقابل الهلال پیروز میدان شد</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font size="2">تیم فوتبال استقلال در هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا توانست الهلال را با یک گل شکست دهد.</font></div><div><font size="2">&nbsp;</font><span style="font-size: small;">وینفرد شفر، سرمربی استقلال با انتشار پستی نسبت به پیروزی تیمش واکنش نشان داد.<br><br></span> <img class="inlineEditorImage" src="http://media.jamnews.ir/Original/1396/12/01/JamNewsImage21230140.jpg" width="441" height="299"> <br><span style="font-size: small;"></span></div></div><br> </div> text/html 2018-02-20T20:42:14+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS تیام: از رفتار الهلالی‌ها در شروع بازی متاسفم http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11037 <div align="center"> <img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/12/01/JamNewsImage22184457.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgNews" alt="تیام مامه بابا تیام تیام: از رفتار الهلالی‌ها در شروع بازی متاسفم" title="تیام مامه بابا تیام ؛ تیام: از رفتار الهلالی‌ها در شروع بازی متاسفم" width="449" height="299"><br><br><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u>مهاجم تیم فوتبال استقلال نسبت به رفتار الهلالی ها ابراز تاسف کرد</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font size="2">به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، مامه تیام بهترین بازیکن دیدار استقلال و الهلال در نشست خبری گفت: خیلی خوشحالم که برنده شدیم. بازی سختی داشتیم اما سرمربی و کادرفنی ما تیم را به خوبی اماده کرده بودند. در جلسات فنی و آنالیز راجع به حریفان صحبت کردیم و می دانستیم باید چه کاری انجام بدهیم و چه راهکاری داریم. تیم بسیار خوبی داریم و بابت این پیروزی خوشحال هستیم.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">وی با ابراز تاسف از رفتار الهلالی ها در ابتدای بازی، خاطر نشان کرد: فقط بابت یک اتفاق متاسف هستم. زمانیکه یک دقیقه سکوت اعلام می شود، بهتر است همه بازیکنان در وسط زمین حاضر شوند اما این اتفاق رخ نداد.</font></div></div> </div> text/html 2018-02-20T19:09:56+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS شفر: باید با گل‌های بیشتری می‌بردیم http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11036 <div align="center"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/23/1396112314174152213322654.jpg" alt="شفر: بابت 3 امتیاز و بازی خوبی که انجام دادیم خوشحالم/ تیمم شخصیت بالایی دارد" width="441" height="307"><br><br><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u>سرمربی تیم فوتبال استقلال از عملکرد تیمش مقابل الهلال عربستان ابراز رضایت کرد</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font size="2">وینفرد شفر پس از برتری یک بر صفر استقلال مقابل الهلال عربستان در دومین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: اول از همه باید این را بگویم که عمان کشور زیبایی است، اما خوشحال نیستم که بازی خانگی ما در ایران برگزار نمی‌شود و در خارج از ایران انجام می‌شود. این بازی اگر در تهران بود ما 80 هزار تماشاگر داشتیم.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">«برای این بازی که استقلال و الهلال برگزارکننده آن هستند، باید هواداران بیشتری در ورزشگاه باشند»، وی با بیان این جمله افزود: از کسب برد مقابل الهلال و سه امتیاز خوشحال هستم. بابت سه امتیاز و بازی خوبی که انجام دادیم خوشحالم. کارهایی را که در تمرین انجام دادیم و در جلسات آنالیز مرور کرده بودیم به‌خوبی انجام دادیم.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص تغییرات متعددی که در ترکیب تیمش ایجاد کرده بود، اظهار داشت: ما قبل از بازی یک مشکل داشتیم و امید نورافکن مصدوم شد، به همین خاطر حیدری را که دفاع راست بازی می‌کند، به سمت چپ بردیم. برای این بازی رحمتی را درون دروازه قرار دادیم که تجربه بیشتری دارد و می‌تواند از عقب با بازیکنان صحبت کند. تیم ما شخصیت و عملکرد گروهی بسیار قدرتمندی دارد. استقلال تیمی است که شخصیت بالایی دارد و کار گروهی را به‌بهترین شکل انجام می‌دهد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">شفر خاطرنشان کرد: از عملکرد بازیکنانم به‌ویژه در سمت راست زمین بسیار راضی هستم. قبل از گلزنی هم گفتم وای خدای من می‌توانیم گل بزنیم و همان توپ گل شد. یک گل زدیم، اما شانس‌های بیشتری داشتیم. در نیمه اول سه شانس داشتیم و گلزنی نکردیم. وقتی بازی را می‌بریم همه چیز خوب است، اما باید تمرکز خود را بالا ببریم و در کارهای گروهی و موقعیت‌های گلزنی بهتر عمل کنیم. بازی‌های سختی برابر فولاد، پرسپولیس و العین داریم. باید ریکاوری خوبی داشته باشیم و برای بازی‌های بعدی آماده شویم.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">وی در پاسخ به این سؤال که چرا تیمش بعد از گلزنی عقب‌نشینی نکرد، گفت: اگر عقب‌نشینی می‌کردیم، الهلال حمله می‌کرد و این موضوع کار را برای ما سخت می‌کرد. طبق روال قبلی از جلو پرس کردیم تا به‌سمت دروازه ما حمله نشود. البته آنها توپ‌های بلند هم فرستادند که دفع این توپ‌ها کار سختی نبود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">سرمربی تیم فوتبال استقلال درباره عملکرد داوری نیز اظهار داشت: به تیم داوری خسته نباشید می‌گویم، زیرا عملکرد خوبی داشتند. این موضوع برای همه تیم‌ها در لیگ قهرمانان آسیا مهم است.</font></div></div></div> text/html 2018-02-20T19:03:17+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS استقلال تیم پر افتخار ایران در آسیا/ آبی‌ها به ایستگاه 200 رسیدند http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11035 <div align="center"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/01/1396120121451786213410144.jpg" alt="استقلال 200 تایی شد" width="450" height="313"><br><br><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><b><i><u>تیم فوتبال استقلال توانست مقابل الهلال پیروز میدان شود.</u></i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">تیم فوتبال استقلال در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا توانست با یک گل الهلال را شکست دهد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;استقلال موفق شد برابر الهلال دویستمین گل آسیایی خود را به ثمر برساند</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">83 گل در لیگ قهرمانان آسیا</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">70 گل جام باشگاه های آسیا</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">37 گل در جام در جام آسیا</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">10 گل در پلی آف آسیا</font></div></div> text/html 2018-02-13T18:22:37+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS جباری تماشاگر ویژه استقلال و الریان در دوحه (عکس) http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11034 <div align="center"><font size="2"><img src="http://file.varzesh3.com/pictures/watermark/01283250.jpg" style="max-width: 500px;" width="446" height="298"><br><font color="#3333FF"><u><i><b><br>هافبک سابق استقلال تماشاگر دیدار این تیم در دوحه شد</b></i></u></font><br><br>مجتبی جباری به همراه فرزند و همسر خود با حضور در ورزشگاه جاسم بن حمد تماشاگر دیدار استقلال و الریان شد.<br><br>هافبک تیم فوتبال استقلال که در میانه فصل از لیست این تیم کنار گذاشته شد، یکی از منتقدان مدیریت سید رضا افتخاری است؛ اما با این وجود ترجیح داده تا برای تماشای این دیدار در ورزشگاه جاسم بن حمد حاضر شود.<br></font><br><font size="2"><img src="http://file.varzesh3.com/pictures/watermark/01283251.jpg" style="max-width: 500px;" width="446" height="298"><br><br>جباری سال های زیادی در فوتبال قطر حضور داشت و شناخت خوبی از ورزشگاه ها و وضعیت فوتبال این کشور دارد. <br><br></font><br><font size="2"><img src="http://file.varzesh3.com/pictures/watermark/01283262.jpg" style="max-width: 500px;" width="448" height="299"><br><br></font><img src="http://file.varzesh3.com/pictures/watermark/01283261.jpg" style="max-width: 500px;" width="451" height="300"><br></div> text/html 2018-02-13T18:15:42+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS سالگرد گلزنی در دربی را الریان پس داد! http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11033 <div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><img src="http://file.varzesh3.com/pictures/01283301.jpg" style="max-width: 500px;" width="432" height="286"><br><u><i><b><br>به نظر می رسد 24 بهمن خوش یمن ترین روز سال برای علی قربانی باشد<br><br></b></i></u></font><font size="2">&nbsp;با گل دقایق پایانی علی قربانی، استقلال موفق شد در دیداری که لایق شکست نبود در نهایت به تساوی رسیده و با یک امتیاز قطر را ترک کند.<br>اما زننده گل دقیقه 88 آبی ها، علی قربانی بود که درست یک سال قبل در چنین روزی، حساس ترین گل خود را وارد دروازه پرسپولیس کرده و یکی از عوامل اصلی برد این تیم برابر قهرمان فصل قبل لیگ برتر لقب گرفته بود.<br>حالا علی قربانی بی شک مهم ترین گل سال 96 خود را نیز به همین روز 24 بهمن اختصاص داد تا استقلال از شکست در اولین بازی گریخته و به صعود از این مرحله و گروه دشوارش امیدوار شود.</font></div> text/html 2018-02-12T15:08:52+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS جپاروف: شاید من خوش‌شانسی استقلالم http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11032 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333FF"><u><i><b><font size="2"><img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/11/17/JamNewsImage13101098.jpg" alt="سرور جپاروف جپاروف: شاید من خوش‌شانسی استقلالم" width="432" height="289"><br><br></font></b></i></u></font><font size="2"><font color="#3333FF"><u><i><b><font size="2">ما برای برد به قطر آمده‌ایم و برای برد همه به میدان می‌رویم و تا دقیقه آخر هم برای برد می‌جنگیم<br></font></b></i></u></font><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;سرور جباروف در بازگشت به ترکیب استقلال بار دیگر یک برد پرگل را با این تیم تجربه کرد تا تأثیرگذاری‌‌اش بر روند نتیجه‌‌گیری این تیم برای چندمین بار اثبات شود. هرچند او خود این اعتقاد را ندارد و بردهای تیمش را حاصل کار گروهی و شکست‌ها و تساوی‌ها را ناشی از بدشانسی خود و هم‌تیمی‌هایش می‌داند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">جپاروف درباره لیگ قهرمانان آسیا هم حرف زد..</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><b><i>*استقلال- الریان‌؛ این بازی را چطور پیش‌بینی می‌کنی؟</i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">قطعاً فضا و شرایط این دیدار با مسابقاتی که تا امروز در این فصل داشتیم متفاوت است. نه جام‌حذفی است که یک بازی کنیم و تمام شود نه لیگ است که بازی برگشت‌مان چند ماه بعد برگزار شود. باید ظرف چند هفته دو بار با الریان دیدار کنیم و بتوانیم حداکثر امتیاز را در دو دیدار رفت و برگشت بگیریم تا به دور بالا برویم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><b><i>* چقدر از حریف‌تان شناخت دارید؟</i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">کادر فنی خوبی که داریم با دقت هرچه تمام‌تر الریان را آنالیز کرده و می‌دانیم چه برنامه‌ای باید برای‌شان داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه لازم را در زمین آنها بگیریم. البته می‌دانیم کار آسانی هم نیست.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><b><i>* چطور؟</i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">خب آنها در خط هافبک یکی، دو بازیکن خوب دارند که «تاباتا» هم یکی از آنهاست که من بارها در این سال‌ها روبه‌رویش بازی کرده‌ام. یک کره‌ای و یک مراکشی دیگر هم در خط هافبک دارند و در خط حمله هم فوروارد مراکشی‌شان 12 گل تا اینجا برای تیم‌شان زده است. در کل با تیم خیلی خوبی بازی داریم که سوم لیگ ستارگان قطر است و می‌خواهد هر طور شده بازی خانگی را با برد تمام کند ولی ما هم برای کسب همه امتیازات بازی به قطر می‌رویم و نمی‌خواهیم دست خالی به بازی بعد برویم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><b><i>* این روزها همه معتقدند استقلال با بودن جپاروف بهتر نتیجه می‌گیرد. نظر خودت چیست؟</i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">این لطف همه است. من کار خاصی نمی‌کنم و بدون من هم بازیکنان تیم همه تلاش‌شان را کرده‌اند. شاید من برای استقلال خوش‌شانسی می‌آورم (خنده)! ولی از شوخی گذشته همه بازیکنان استقلال با تمام وجودشان تمرین می‌کنند و من از نزدیک در تمرینات شاهد این موضوع هستم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><b><i>* چند بازی نبودی! الان بهتری؟</i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">مشکل خاصی نبود و مصدومیت شدیدی نداشتم. کمی گرفتگی کشاله بود که با تمرین و فیزیوتراپی برطرف شد. باید از دکتر نوروزی هم تشکر کنم که خیلی به من کمک کرد. اگر هم کادر فنی در دیدارهای قبلی می‌خواست بازی می‌کردم ولی خود شفر گفت نمی‌خواهد به من فشار بیاورد. من هم تابع تصمیم کادر فنی هستم.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><i><b>* ویژگی این کادر فنی چیست؟</b></i></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها آنالیز دقیق رقباست. شفر خیلی خوب حریف را تحلیل می‌کند و همه اتفاقاتی که قرار است در بازی حریف بیفتد را پیش از دیدار به ما می‌گوید. فکر می‌کنم کنار همه ویژگی‌هایی که او در کار مربیگری دارد این هم یکی از بارزترین‌های آنهاست که خوب می‌داند چه کاری انجام بدهد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><i><b>* نتیجه بازی با الریان؟</b></i></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">نمی‌دانم. ما برای برد به قطر آمده‌ایم و برای برد همه به میدان می‌رویم و تا دقیقه آخر هم برای برد می‌جنگیم. امیدوارم با برد هم زمین را ترک کنیم. فقط می‌دانم همه تیم سرشار از انگیزه برد هستند و نه از الریان و نامش و نه از ستاره‌هایش هراسی ندارند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><b><i>* شادی گلی برای خودت در آسیا در نظر گرفته‌ای؟</i></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">آسمان همه جا یکرنگ است. در آسیا هم گل بزنم پشتک خواهم زد.</font></div></div><font size="2"> </font> text/html 2018-02-09T12:25:33+01:00 mohammadsajjadi91.mihanblog.com Mohammad . SS برزای؛ نسخه ایرانی کریس رونالدو؟ http://mohammadsajjadi91.mihanblog.com/post/11031 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#3333ff"><u><i><b><img class="ui rounded image" src="http://www.fcesteghlal.ir/image/album-photos/20352" alt="دیدار تیم های استقلال ایران و سپیدرود" width="438" height="305"><br><br>برزای روز گذشته حرکتی شبیه به کریستانو رونالدو انجام داد!</b></i></u></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">برزای روز گذشته حرکتی شبیه به کریستانو رونالدو انجام داد!</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">بهنام برزای مهاجم جنوبی تیم استقلال روز گذشته و پس از گل سومی که تیمش توسط جابر انصاری به ثمر رساند، در خوشحالی پس از گل جابر سهیم شد و پرش بلندی را روی شانه های گلزن استقلال انجام داد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">حرکتی که بی شباهت به پرش های کریستیانو رونالدو در تمرینات رئال مادرید نبود. <br></font></div></div>